Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 2 września 2009 r. nr 1196 w sprawie zawarcia umowy o przyłącze nr 114/DO-2/2009
Data publikacji: 08.09.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 02.09.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Informacja

 

UCHWAŁA NR CCXVI/1196/2009

ZARZĄDU  POWIATU  W LUBINIE

z dnia 2 września 2009 r.

 w sprawie zawarcia umowy o przyłącze nr 114/DO-2/2009.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Lubińskim a EnergiaPro S.A.z siedzibą we Wrocławiu, 53-314 Wrocław, Pl. Powstańców Śląskich 20 – Oddział   w Legnicy z siedzibą w Legnicy, 59-220, ul. Partyzantów 21, stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 2

Upoważnia Małgorzatę Drygas-Majkę Starostę Lubińskiego i Piotra Czekajło Wicestarostę do podpisania umowy określonej w § 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)