Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 27 sierpnia 2009 r.nr 1193 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lubińskiego za pierwsze półrocze 2009 roku
Data publikacji: 28.08.2009
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXV/1193/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 27 sierpnia 2009 r.

 

 

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lubińskiego za pierwsze  półrocze 2009 roku.   

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4, art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753), art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420,  z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115,   poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) oraz § 1 uchwały Nr XLVIII/332/2006 Rady Powiatu  Lubinie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu  opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze zmienionej uchwałą Nr L/343/2006 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 czerwca 2006 r., Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Przedstawia Radzie Powiatu i przekazuje Regionalnej Izbie Obrachunkowej                  we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lubińskiego  za pierwsze półrocze 2009 roku, według załącznika do uchwały.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubinie. 


Załączniki

informacja półroczna 2009.pdf
  informacja półroczna 2009.pdf
(662.96 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Grzegorz Lasecki

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)