Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 25 sierpnia 2009 r.nr 1191 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Data publikacji: 27.08.2009
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

 

UCHWAŁA NR CCXIV/1191/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 25 sierpnia 2009 r.

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

 

              Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62,poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r.Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753), art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny ( Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93     z późn. zm.),  Zarząd Powiatu w Lubinie  uchwala,   co następuje:

 

 

§ 1

1.    Upoważnia Roberta Imielińskiego – Kancelaria Radcy Prawnego „Imieliński, Kopacka i Wspólnicy” Spółka Komandytowa w Legnicy oraz Krzysztofa Wojciechowskiego             i Jerzego Smykę pracowników Starostwa Powiatowego w Lubinie do reprezentowania Powiatu Lubińskiego przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie, w sprawie o sygn. KIO/UZP 1172/09 wywołanej wniesieniem odwołania w dniu 13.08.2009 r. przez Wykonawcę - Przedsiębiorstwo Budowlano Inwestycyjne Cuprumbud Sp. z o.o.

2.      Upoważnia Roberta Imielińskiego do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Grzegorz Lasecki

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)