Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 25 sierpnia 2009 r.nr 1190 w sprawie udzielenia upoważnienia
Data publikacji: 27.08.2009
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXIV/1190/2009
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 25 sierpnia 2009 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia.


Na podstawie art. 48 ust.2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 )  Zarząd Powiatu  w Lubinie uchwala, co następuje:


§ 1

Upoważnia Panią Elżbietę Palej – dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji w Lubinie do składania  jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lubińskiego związanych z prowadzeniem  bieżącej działalności jednostki organizacyjnej w szczególności do:

1. Udzielania zamówień publicznych i zawierania zgodnie z obowiązującymi przepisami umów dotyczących bieżącego utrzymania  jednostki w ramach przyznanych  środków.

2.  Zawierania umów na remonty do kwoty 1 000 EURO w ramach środków  budżetowych ustanowionych dla jednostki.

3.    Zawierania umów najmu i dzierżawy pomieszczeń.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Sekretarzowi Powiatu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Grzegorz Lasecki

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)