Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 25 sierpnia 2009 r.nr 1187 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie określenia zasad udzielenia i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Data publikacji: 27.08.2009
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA  NR  CCXIV/1187/2009

ZARZĄDU  POWIATU  W  LUBINIE

z dnia 25 sierpnia 2009  r.

 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie  określenia zasad  udzielenia i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie,  restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2  pkt. 1,2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113,  poz. 984, Nr 153, poz. 1271; Nr 200 poz. 1688; Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162,  poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.  Pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie określenia zasad udzielenia i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

2.  Przekazuje projekt uchwały do Rady Powiatu w Lubinie.

    

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Grzegorz Lasecki

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)