Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 25 sierpnia 2009 r.nr 1185 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zwolnienia dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin
Data publikacji: 27.08.2009
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR  CCIV/1185 /2009
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia  25 sierpnia 2009 r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zwolnienia dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin.


Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753), Zarząd Powiatu
w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

1. Pozytywnie  opiniuje  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Lubinie  w  sprawie  zwolnienia dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin.

2. Przekazuje  projekt  uchwały  do  Rady  Powiatu  w  Lubinie.

 

 

§ 2

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Grzegorz Lasecki

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)