Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 11 sierpnia 2009 r.nr 1163 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Data publikacji: 20.08.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 20.08.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXI/1163/2009

ZARZĄDU  POWIATU  W LUBINIE

z dnia 11 sierpnia 2009 r.

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

            Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

Upoważnia Pawła Klimaszewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie do podpisania umowy z Miastem Zielona Góra w sprawie prowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, stanowiącej załącznik do uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

Dyrektor szkoły zwrócił się z prośbą o udzielenie upoważnienia do podpisania umowy z Miastem Zielona Góra w zakresie teoretycznego kształcenia zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze.

Szkoła zabezpieczy środki finansowe o których mowa w  3, ust. 2 z subwencji oświatowej otrzymywanej z organu prowadzącego.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)