Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 7 lipca 2009 r. nr 1129 w sprawie zawarcia porozumienia.
Data publikacji: 14.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 14.07.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCIII/1129/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 7 lipca 2009 r.

 

 

w sprawie zawarcia porozumienia

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Polkowickim a Powiatem Lubińskim w sprawie przyjęcia dotacji celowej w kwocie 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Specjalnych w Lubinie na zakup materiałów, wyposażenia, sprzętu komputerowego, kserokopiarki oraz na uzupełnienie księgozbioru biblioteki szkolnej, w treści jak w załączniku do uchwały.

 

 

§ 2

 

Upoważnia Małgorzatę Drygas – Majkę Starostę Lubińskiego i Ryszarda Kabata – Członka Zarządu do podpisania porozumienia określonego w § 1.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.  


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)