Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2009 r. nr 1124 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Data publikacji: 14.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 14.07.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCI/1124/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 30 czerwca 2009 r.

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

 

              Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458), art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny. ( Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Lubinie  uchwala,   co następuje:

 

§1

Upoważnia Henrykę Horbatowską radcę prawnego Starostwa Powiatowego w Lubinie do sporządzenia i wniesienia, do Sądu Rejonowego w Lubinie pozwu o wydanie części nieruchomości położonej w Lubinie przy ul. Łokietka 3, obejmującą działkę nr 150, KW LE1U/00040010/9  przez Edwarda Wielgus - Czajkowskiego oraz do reprezentowania Zarządu Powiatu  w Lubinie w postępowaniu przed Sądem I i II instancji, w niniejszej sprawie.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)