Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 16 czerwca 2009 r. nr 1113 w sprawie wniesienia zawiadomienia do Wojewody Dolnośląskiego.
Data publikacji: 23.06.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 23.06.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CXCVIII/1113/2009

ZARZĄDU POWIATU  W LUBINIE

z dnia 16 czerwca 2009 r.

 

w sprawie wniesienia zawiadomienia do Wojewody Dolnośląskiego.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, z 2009 r. Nr 223, poz. 1458) Zarząd Powiatu  w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wnosi zawiadomienie do Wojewody Dolnośląskiego dotyczące działań Prezydenta Miasta  Lubina niezgodnych z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dróg publicznych, zarządzania ruchem na tych drogach oraz z zasadami współżycia społecznego, stanowiące załącznik do uchwały.

 

§ 2

 

Upoważnia Mirosława Gojdzia – Członka Zarządu, Zastępcę Starosty do spraw Promocji i Infrastruktury Drogowej oraz Ryszarda Kabata – Członka Zarządu, Zastępcę Starosty do spraw Oświaty i Ochrony Środowiska do podpisania zawiadomienia, stanowiącego załącznik do uchwały.

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki

1.
  Załącznik.doc
(39 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)