Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 16 czerwca 2009 r. nr 1112 w sprawie złożenia skargi do Rady Miejskiej w Lubinie.
Data publikacji: 23.06.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 23.06.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CXCVIII/1112/2009

ZARZĄDU POWIATU  W LUBINIE

z dnia 16 czerwca 2009 r.

 

w sprawie złożenia skargi do Rady Miejskiej w Lubinie.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, z 2009 r. Nr 223, poz. 1458)) w związku z art. 227 i 229 pkt 3  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r.  Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, Nr 64, poz. 565, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539) Zarząd Powiatu  w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

Wnosi skargę do Rady Miejskiej w Lubinie na działania Prezydenta Miasta niezgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dróg publicznych, zarządzania ruchem na tych drogach oraz z zasadami współżycia społecznego, stanowiącą załącznik do uchwały.

 

§ 2

 

Upoważnia Mirosława Gojdzia – Członka Zarządu, Zastępcę Starosty do spraw Promocji  i Infrastruktury Drogowej oraz Ryszarda Kabata – Członka Zarządu, Zastępcę Starosty do spraw Oświaty i Ochrony Środowiska do podpisania skargi, stanowiącej załącznik do uchwały.

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki

1.
  Załącznik.doc
(10.5 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)