Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 9 czerwca 2009 r. nr 1108 w sprawie wyrażenia zgody.
Data publikacji: 23.06.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 23.06.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA  NR CXCVII/1108/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

                                                            z dnia 9 czerwca 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody.

 

            Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z 2004 r.Nr 281, poz. 2782 z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420,Nr 175, poz. 1459 z 2006 zm. przen. Dz. U. z 2000 r. Nr 6, poz. 70, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335, Nr 42, poz. 340 )  Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na przeprowadzenie  remontu obiektu budowlanego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Szklarach Górnych w zakresie zgodnym z  pismem dyrektora nr KG.231-1/09 z dn. 19 maja 2009 r.  

 

§ 2

 

Zobowiązuje Wydział Infrastruktury Technicznej i Zamówień Publicznych do współpracy oraz udzielania wszechstronnej pomocy w zakresie przygotowywania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

§ 3

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Ryszardowi Kabatowi Członkowi Zarządu, Z-cy Starosty ds. Oświaty i Ochrony Środowiska.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)