Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 9 czerwca 2009 r. nr 1107 w sprawie wyrażenia zgody.
Data publikacji: 23.06.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 23.06.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CXCVII/1107/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 9 czerwca 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody.

 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1592, z  2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r.  Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458) i art. 43 ust. 2  pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261poz. 2603, Nr 281 poz. 2782 z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459 z 2006 r. Nr 64 poz. 456, Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 220, poz. 1412 z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335, Nr 42, poz. 340) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1. Wyraża zgodę na remont oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń stołówki szkolnej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie stanowiącego własność Powiatu Lubińskiego, będącego w trwałym zarządzie II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie.

2. Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku winna być przeprowadzona
w zakresie określonym we wniosku z dnia 27.05.2009 r., sygnatura L.dz.320/09 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 2

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Ryszardowi Kabatowi Członkowi Zarządu   Z-cy Starosty ds. Oświaty i Ochrony Środowiska.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)