Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 9 czerwca 2009 r. nr 1106 w sprawie podpisania umowy z Miejskim Klubem Sportowym „Zagłębie” Lubin.
Data publikacji: 23.06.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 23.06.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CXCVII/1106/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 9 czerwca 2009 r.

 

w sprawie podpisania umowy z Miejskim Klubem Sportowym „Zagłębie” Lubin.

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 oraz 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218    oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U.  Nr 126, poz. 1078) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

   § 1

 

Wyraża zgodę na podpisanie z Miejskim Klubem Sportowym „Zagłębie” Lubin umowy dotyczącej utworzenia i funkcjonowania klasy sportowej o profilu piłka ręczna w V Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie.

 

§ 2

 

Upoważnia Małgorzatę Drygas-Majkę Starostę Lubińskiego i Ryszarda Kabata Członka Zarządu Z-cę Starosty ds. Oświaty i Ochrony Środowiska do podpisania umowy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)