Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 8 czerwca 2009 r. nr 1102 w sprawie złożenia odwołania od decyzji Starosty Lubińskiego.
Data publikacji: 09.06.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 09.06.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CXCVI/1102/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 8 czerwca 2009 r.

 

w sprawie złożenia odwołania od decyzji Starosty Lubińskiego.

 

 

Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.      Postanawia złożyć odwołanie od decyzji Starosty Lubińskiego z dnia 25.05.2009 r.Nr 519 (znak: AB.7351-21/2009) w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę hali widowiskowo – sportowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Lubinie przy ul. Odrodzenia oraz pozwolenia na rozbiórkę 10 budynków, których odległość od granicy nieruchomości jest mniejsza niż połowa ich wysokości.

2.      Treść odwołania zawarta jest w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Załączniki

1.
  zał do 1102.doc
(34.5 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)