Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 2 czerwca 2009 r. nr 1100 w sprawie udzielenia upoważnienia
Data publikacji: 05.06.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 02.06.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Informacja

 

UCHWAŁA NR CXCV/1100/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 2 czerwca 2009 r.

 

w sprawie udzielenia upoważnienia.

 

Na podstawie  art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r.  Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, z 2009 r. Nr 223 poz.1458), Zarząd Powiatu  w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Upoważnia się Panią Renatę Napieralską – p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych  w Lubinie, do podpisania w imieniu Powiatu Lubińskiego, umowy z Województwem Dolnośląskim o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2007 – 2013 projektu pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1230D ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie” na kwotę 13.253.671,15 zł przy całkowitej wartości projektu 26.507.342,30 zł.

 

 

§ 2

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Mirosławowi Gojdziowi Członkowi Zarządu, Zastępcy Starosty ds. Promocji i Infrastruktury Drogowej.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)