Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 2 czerwca 2009 roku nr 1099 w sprawie wniosków do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 769 w obrębie Rudna, gmina Rudna.
Data publikacji: 05.06.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 02.06.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Informacja

 

UCHWAŁA NR CXCV/1099/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 2 czerwca 2009 r.

 

w sprawie wniosków do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 769 w obrębie Rudna, gmina Rudna.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz.1592; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 oraz Nr 223 poz. 1458) w związku z art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319 Nr 225  poz.1635; z 2007 r. Nr 127 poz. 880; z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, z 2009 r. Nr 220 poz.1413) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Nie składa wniosków, które należałoby uwzględnić przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 769 w obrębie Rudna, gmina Rudna przeznaczonej pod budowę boiska sportowego „Orlik”.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)