Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Rada Powiatu / Uchwały Rady /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Rady Powiatu z dnia 28 maja 2009 r. nr 236 w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Lubińskiego w 2008 roku
Data publikacji: 01.06.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 28.05.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Informacja

 
UCHWAŁA Nr XXXIX/236/2009
RADY POWIATU W LUBINIE
z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Lubińskiego w 2008 roku


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, Nr 104, poz. 708,  Nr 143, poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 20, poz. 106) Rada Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Lubińskiego w 2008 roku, stanowiącą załącznik do uchwały.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 


Na podstawie art. 12a ust. 3 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej – Rada Powiatu przynajmniej raz na rok rozpatruje informacje właściwego inspektora sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie przedłożył informację, która w bardzo szerokim zakresie obrazuje zarówno występujące na terenie Powiatu Lubińskiego zagrożenia sanitarne jak i stan przedsięwzięć podjętych w celu ich złagodzenia.W 2008 roku Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Lubinie realizowała zadania z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:
  1. higieny środowiska,
  2. higieny pracy w zakładach pracy,
  3. higieny procesów nauczania i wychowania,
  4. higieny wypoczynku i rekreacji,
  5. zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
  6. higieniczno – sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotnew celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Sytuacja epidemiologiczna powiatu jest zadowalająca. 


Załączniki

Załącznik do uchwały
  zalacznik_do_236.doc
(841 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Adriana Bekieszczuk
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)