Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 19 maja 2009 roku nr 1088 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Data publikacji: 29.05.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 29.05.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CXCI/1088/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 19 maja 2009 r.

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

 

              Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r.                      Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458), art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny. ( Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz art. 175  § 1 ustawy  z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r.Nr 153, poz. 1270 z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 169, poz. 1417 i Nr 250, poz. 2118, z 2006 r. Nr 38, poz. 268, Nr 208, poz. 1536 i Nr 17 poz. 1590, z 2007 r. Nr 120, poz. 818, Nr 121, poz. 831 i Nr 221, poz. 1650, z 2008 r. Nr 190, poz. 1171 i Nr 216, poz. 1367, z 2009 r. Nr 53, poz. 433),  Zarząd Powiatu w Lubinie  uchwala,   co następuje:

 

§ 1

Upoważnia Ewę Masłowską radcę prawnego Starostwa Powiatowego w Lubinie do sporządzenia i wniesienia, do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 27 marca 2009 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu sygn. akt IV SA/Wr 49/09 oraz do reprezentowania Zarządu Powiatu w Lubinie w postępowaniu przed Sądem w niniejszej sprawie.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)