Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 19 maja 2009 roku nr 1087 w sprawie pokrycia kosztów.
Data publikacji: 29.05.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 29.05.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CXCI/1087/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

 z dnia 19 maja 2009 r.

w sprawie pokrycia kosztów.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558  i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i  z 2003 r. Nr  162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 i z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111,  Nr 223 poz. 1458) Zarząd  Powiatu w Lubinie  uchwala,   co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na pokrycie kosztów udziału dwóch najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lubińskiego w programie „Poławiacze Pereł” organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, zgodnie z załącznikiem do uchwały, w wysokości : 4 780 PLN ( sł: cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt ).

Źródło finansowania : Dział 801 – Oświata i wychowanie,

                                   Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza Wydziałowi Edukacji, Kultury i Sportu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki

1.
  Załącznik.doc
(28 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)