Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 12 maja 2009 roku nr 1079 w sprawie udzielenia upoważnienia.
Data publikacji: 29.05.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 29.05.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CXC/1079/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 12 maja 2009 r.

 

w sprawie udzielenia upoważnienia.

 

 

            Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Upoważnia Panią Joannę Bałasz – Dyrektora Domu Dziecka w Ścinawie do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą na przeprowadzenie prac związanych z wykonaniem instalacji hydrantowej oraz instalacji oddymiania w Domu Dziecka w Ścinawie do kwoty 29 672,18 zł. brutto.

 

§ 2

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza Piotrowi Czekajło – Wicestaroście.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)