Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 28 kwietnia 2009 roku nr 1058 w sprawie zawarcia umowy.
Data publikacji: 06.05.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 06.05.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CLXXXVIII/1058/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

 

 

w sprawie zawarcia umowy.

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167 poz. 1759, z 2007 Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na zawarcie umowy pomiędzy Gminą Rudna a Powiatem Lubińskim
w sprawie przyjęcia dotacji celowej w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania monitoringu Domu Dziecka w Ścinawie, stanowiącej załącznik do uchwały.

 

 

§ 2

 

Upoważnia Małgorzatę Drygas-Majkę Starostę Lubińskiego i Piotra Marka Czekajło Wicestarostę do podpisania umowy określonej w § 1.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)