Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 28 kwietnia 2009 roku nr 1056 w sprawie zaopiniowania uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającą uchwałę w sprawie „Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami prowadzącymi działalność o charakterze pożytku publicznego na 2009 r.”.
Data publikacji: 06.05.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 06.05.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CLXXXVIII/1056/2009

ZARZĄDU POWIATUW LUBINIE

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

 

 

w  sprawie zaopiniowania uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającą uchwałę w sprawie „Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami prowadzącymi działalność o charakterze pożytku publicznego na  2009 r.”.

 

        Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz.1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055 Nr 167, poz.1759 i z 2007r. Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458)  Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1. Pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającą uchwałę Nr XXXI/167/08 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami prowadzącymi działalność o charakterze pożytku publicznego na  2009 r.”.

2. Przekazuje projekt uchwały do Rady Powiatu w Lubinie.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)