Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 15 września 2014 r. nr 868 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.”
Data publikacji: 19.09.2014
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała

 
Załączniki

-
  Uchwała Nr 868.pdf
(1.95 MB)


Osoba odpowiedzialna za treść Kamila Kuc
Osoba wprowadzająca dokument Magdalena Śliwa

 Rejestr zmian dokumentu
19.09.2014 Edycja dokumentu (Magdalena Śliwa)