Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Menu przedmiotowe
  Organizacje Pozarządowe /  Konsultacje
Tytuł dokumentu: Konsultacje projektu "Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r."
Data publikacji: 18.09.2014
Data na dokumencie/utworzenia: 18.09.2014
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Informacja

 
Załączniki

-
  Informacja.pdf
(884.64 KB)

-
  Zasłącznik nr 1.pdf
(355.83 KB)

-
  Załącznik nr 2.pdf
(3.42 MB)


Osoba odpowiedzialna za treść Barbara Danek
Osoba wprowadzająca dokument Magdalena Śliwa

Rejestr zmian dokumentu
18.09.2014 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Śliwa)