Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Menu przedmiotowe
  Organizacje Pozarządowe /  Informacje dla Organizacji Pozarządowych
Tytuł dokumentu: Informacja o rozpoczęciu prac nad projektem "PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU LUBIŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2015 ROK"
Data publikacji: 03.07.2014
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Informacja

 


Załączniki

-
  Informacja.pdf
(545.53 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Barbara Danek
Osoba wprowadzająca dokument Kacper Snowyda

Rejestr zmian dokumentu
03.07.2014 Utworzenie dokumentu. (Kacper Snowyda)