Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Menu przedmiotowe
 
Tytuł dokumentu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzją z dnia 07.02.2014 r., znak RO.6341.74.2013, zmienionego decyzją z dnia 30.04.2014, znak RO.6341.15.2014 na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ioraz na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wylotów wód opadowych i roztopowych do rowu oraz na odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji miejskiej.
Data publikacji: 13.06.2014
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu: RO.6341.34.2014
Typ dokumentu: zawiadomienie

 
Załączniki

-
  RO.6341.34.2014T.pdf
(184.97 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Anna Gerber
Osoba wprowadzająca dokument Magdalena Śliwa

Rejestr zmian dokumentu
13.06.2014 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Śliwa)