Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 31 marca 2009 roku nr 1036 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Lubin nieruchomości położonej w Miłoradzicach, gmina Lubin.
Data publikacji: 08.04.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 07.04.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CLXXXIII/1036//2009

ZARZĄDU POWIATU  W LUBINIE

z dnia 31 marca 2009 r.

 

 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Lubin nieruchomości położonej w Miłoradzicach, gmina Lubin.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2001 r.  Nr  142  poz. 1592,  z  2002 r.  Nr 23  poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z  2008  Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458)  Zarząd  Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.        Pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Lubin nieruchomości położonej w Miłoradzicach, gmina Lubin.

2.        Przekazuje projekt uchwały do Rady Powiatu w Lubinie.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)