Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 24 marca 2009 roku nr 1034 w sprawie zawarcia umowy.
Data publikacji: 06.04.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 06.04.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA  NR CLXXX/1034/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 24 marca 2009 r.

 

w sprawie zawarcia umowy.

 

            Na podstawie art. 6 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym     (Dz. U. tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr153, poz.1271; Nr 200, poz.1688; Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala co następuje:

 

§ 1

Wyraża zgodę na zawarcie umowy pomiędzy Gminą  Rudna a Powiatem Lubińskim w sprawie przyjęcia dotacji w kwocie 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) z przeznaczeniem na wykonanie na terenie Gminy Rudna zadań z zakresu pomocy psychologiczno pedagogicznej realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lubinie, stanowiącej załącznik do uchwały.

 

§ 2

 Upoważnia Małgorzatę Drygas-Majkę Starostę Lubińskiego i Piotra Czekajło Wicestarostę do podpisania umowy określonej w § 1.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Uzasadnienie:

 

Umowa dotyczy przyjęcia od Gminy Rudna dotacji w kwocie 4000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) z przeznaczeniem na wykonanie na terenie Gminy Rudna zadań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej realizowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną  w Lubinie.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)