Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Rada Powiatu / Uchwały Rady /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Rady Powiatu w Lubinie z dnia 26 marca 2009 r. nr 224 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie za rok 2008.
Data publikacji: 30.03.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 30.03.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR XXXVI / 224 /2009

RADY POWIATU W LUBINIE

z dnia 26 marca 2009 r.

 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie za rok 2008.

 

 

            Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 6, poz. 33) Rada Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przyjmuje sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie za 2008 r., stanowiące załącznik do uchwały.

 

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

Zgodnie z art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie składa Radzie Powiatu w Lubinie sprawozdanie z działalności Centrum za rok 2008 oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.


Załączniki

1.
  załącznik.doc
(722 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Adriana Bekieszczuk
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)