Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Rada Powiatu / Uchwały Rady /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr LII/318/2013 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 27 lutego 2014 r.
Data publikacji: 04.03.2014
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała

 

      w sprawie zasad tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w kształceniu zaocznym, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Lubiński.Załączniki

-
  Uchwała Nr LII.318.2014 z dnia 27 lutego 2014 r..pdf
(1.19 MB)


Osoba odpowiedzialna za treść Kamila Kulesza
Osoba wprowadzająca dokument Kacper Snowyda

Rejestr zmian dokumentu
04.03.2014 Utworzenie dokumentu. (Kacper Snowyda)