Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Menu przedmiotowe
 
Tytuł dokumentu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do ziemi na terenie dz. nr 98/1 i 99/1 obręb Rudna, gmina Rudna z terenu drogi utwardzonej łączącej dz. 833/2 obręb Rudna z drogą wojewódzką nr 323.
Data publikacji: 14.02.2014
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu: RO.6341.6.2014
Typ dokumentu:

 
Załączniki

-
  RO.6341.6.2014T.pdf
(152.14 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Kacper Snowyda

Rejestr zmian dokumentu
14.02.2014 Utworzenie dokumentu. (Kacper Snowyda)