Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 22 stycznia 2014 r. nr 756
Data publikacji: 24.01.2014
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała

 
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady powiatu w Lubinie w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych w kształceniu zaocznym, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Lubiński.


Załączniki

-
  Uchwała Nr 756.pdf
(443.13 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Kamila Kuc
Osoba wprowadzająca dokument Kacper Snowyda

Rejestr zmian dokumentu
24.01.2014 Utworzenie dokumentu. (Kacper Snowyda)