Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 17 marca 2009 roku nr 1029 w sprawie wyrażenia zgody na rozpowszechnienie herbu Powiatu Lubińskiego.
Data publikacji: 26.03.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 26.03.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CLXXXI/1029/2009
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 17 marca 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na rozpowszechnienie herbu Powiatu Lubińskiego.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz § 6 ust. 2 uchwały Nr XXIV/150/2004 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie ustanowienia wzorów herbu, flag i pieczęci Powiatu Lubińskiego, Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża zgodę Stowarzyszeniu Edukacja Chróstnik na umieszczenie herbu Powiatu Lubińskiego na materiałach promocyjnych podczas następujących imprez:

1.      „Pierwszy Powiatowy Ekologiczny Konkurs Graffiti Hip-hop Jam Graffiti Chróstniku 2009” w dniu 20 marca 2009 r.”,

2.      Koncertu Chóru Madrygał oraz Grupy ACCELERANDO  w dniu 25 marca 2009 r.,

3.      Światowego Dnia Ekologii w Chróstniku w dniu 22 maja 2009 r.,

4.      Międzyszkolnego Konkursu Twórczości Plastycznej „Lubin Przyjazny Środowisku” pn. „Błękit i zieleń, zdrowie i życie” w dniu 29 maja 2009 r.   

                                                                                                                                                        

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza Sekretarzowi Powiatu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Stowarzyszenie Edukacja Chróstnik w Chróstniku jako organizacja pożytku publicznego zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Lubińskiego na materiałach promocyjnych podczas organizowanych imprez.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)