Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Menu przedmiotowe
   Sprawozdania, audyty i kontrole
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr II/331/2013 Składu Orzekającego Regonalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lubińskiego przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2014 rok
Data publikacji: 08.01.2014
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 


Załączniki

-
  uchwała II.331.pdf
(68.91 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Krystian Wan

Rejestr zmian dokumentu
Brak wpisów w rejestrze.!!