Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 17 marca 2009 roku nr 1025 w sprawie zaopiniowania projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Rudna na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015”
Data publikacji: 26.03.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 26.03.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWALA NR CLXXXI/1025/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 17 marca 2009 r.

 

w sprawie zaopiniowania projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Rudna  na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458), w związku z art. 14 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, Nr 88, poz. 587, z 2008 r. Nr 175, poz. 1462, Nr 199, poz. 1227) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Opiniuje pozytywnie projekt „Programu ochrony środowiska dla Gminy Rudna na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)