Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 17 marca 2009 roku nr 1022 w sprawie podpisania umowy dotacji.
Data publikacji: 26.03.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 26.03.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CLXXX/1022/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 17 marca 2009 r.

 

w sprawie podpisania umowy dotacji.

 

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na podpisanie umowy dotacji w sprawie dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej „Akademia Życia” Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” w Lubinie stanowiącej załącznik do uchwały.

 

§ 2

 

Upoważnia Małgorzatę Drygas - Majka Starostę Lubińskiego i Piotra Czekajło Wicestarostę do podpisania umowy dotacji.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

W związku określeniem środków z Powiatu Lubińskiego na działalność WTZ „AkademiaŻycia” Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” w Lubinie w dz. 853 rozdz. 85311 § 2580 „dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych”, zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/185/2008 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2009, konieczne jest określenie sposobu oraz terminu przekazania środków przez Powiat Lubiński w umowie dotacji.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)