Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Menu przedmiotowe
  Organizacje Pozarządowe /  Konsultacje
Tytuł dokumentu: Wynik konsultacji w sprawie "PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU LUBIŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2014 ROK"
Data publikacji: 05.11.2013
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Informacja

 


Załączniki

-
  Informacja.pdf
(1.68 MB)


Osoba odpowiedzialna za treść Barbara Danek
Osoba wprowadzająca dokument Kacper Snowyda

Rejestr zmian dokumentu
05.11.2013 Utworzenie dokumentu. (Kacper Snowyda)