Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 24 lipca 2013 r. nr 676.
Data publikacji: 29.07.2013
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
w sprawie zaopiniowania uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych w kształceniu zaocznym, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielinie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Lubiński.

Załączniki

-
  Uchwała 676.pdf
(601.05 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Kacper Snowyda

Rejestr zmian dokumentu
29.07.2013 Utworzenie dokumentu. (Kacper Snowyda)