Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 10 marca 2009 roku nr 1005 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych przez Warsztaty Terapii Zajęciowe „Akademia Życia” w Lubinie za 2008 rok prowadzonych przez Stowarzyszanie „Dać Nadzieję”.
Data publikacji: 16.03.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 16.03.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CLXXIX/1005/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 10 marca 2009 r.

 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych przez Warsztaty Terapii Zajęciowe „Akademia Życia” w Lubinie za 2008 rok prowadzonych przez Stowarzyszanie „Dać Nadzieję”.

 

 

 

Na postawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) w związku z  §21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U.  63, poz. 587) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Przyjmuje sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystywania środków finansowych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej „Akademia Życia” w Lubinie za 2008 rok prowadzone przez Stowarzyszenie „Dać Nadzieję”

 

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej Jednostka prowadząca warsztat składa powiatowi roczne sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych warsztatu do dnia 1 marca następnego roku.

Sprawozdanie zawiera informacje określone w przepisach prawa i stanowi podstawę do dokonania przez powiat corocznej oceny działalności warsztatu.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)