Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Menu przedmiotowe
   Sprawozdania, audyty i kontrole
Tytuł dokumentu: Uchwały nr II/29/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie opini o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Lubińskiego przedstawionej w uchwale nr XXXIII/242/2012 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego oraz uchwale nr XXXIII/243/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2013
Data publikacji: 30.01.2013
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu: WIAS-LG-0134-19/13
Typ dokumentu: Uchwała

 
Załączniki

-
  pismo RIO.pdf
(105.42 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Monika Tomczyk
Osoba wprowadzająca dokument Kacper Snowyda

Rejestr zmian dokumentu
30.01.2013 Utworzenie dokumentu. (Kacper Snowyda)