Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
   Sekretarz Powiatu
Tytuł dokumentu: Zadania i kompetencje
Data publikacji: 20.11.2012
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Informacja

  Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa, a w szczególności:
  1. koordynowanie pracy komórek organizacyjnych Starostwa,
  2. organizacja pracy i nadzór nad przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy Starostwa,
  3. nadzór nad przygotowywaniem projektów oraz zmian regulaminów, zarządzeń i innych aktów wewnętrznych,
  4. nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z doskonaleniem kadr,
  5. koordynacja wykonania zadań wynikających z aktów prawnych organów powiatu i Starosty,
  6. nadzór nad prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem dokumentacji w Starostwie,
  7. nadzór nad gospodarką i mieniem Starostwa oraz nad środkami budżetowymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania,
  8. nadzór nad przygotowywaniem dokumentów niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na interpelacje, skargi i wnioski,
  9. nadzorowanie pod względem formalno - prawnym materiałów przygotowywanych na posiedzenia Zarządu i Rady Powiatu.

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Kacper Snowyda
Osoba wprowadzająca dokument Kacper Snowyda

Rejestr zmian dokumentu
20.11.2012 Utworzenie dokumentu. (Kacper Snowyda)