Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu /  Zadania i kompetencje
Tytuł dokumentu: Zadania i kompetencje
Data publikacji: 19.11.2012
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

  Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.
 Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:
  1. przygotowywanie projektów uchwał rady,
  2. wykonywanie uchwał rady,
  3. gospodarowanie mieniem powiatu,
  4. wykonywanie budżetu powiatu,
  5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu
  6. w realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu
  7. organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut powiatu.

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Kacper Snowyda

Rejestr zmian dokumentu
19.11.2012 Utworzenie dokumentu. (Kacper Snowyda)