Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Menu przedmiotowe
  Organizacje Pozarządowe /  Konsultacje
Tytuł dokumentu: Konsultacje projektu "PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU LUBIŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMINIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2013 ROK
Data publikacji: 05.10.2012
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Ogłoszenie

 
Załączniki

-
  Konsultacje.pdf
(2.34 MB)


Osoba odpowiedzialna za treść Barbara Danek
Osoba wprowadzająca dokument Kacper Snowyda

Rejestr zmian dokumentu
05.10.2012 Utworzenie dokumentu. (Kacper Snowyda)