Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Menu przedmiotowe
  Sposoby załatwiania spraw wg haseł /  Pomoc osobom nieszłyszącym
Tytuł dokumentu: INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH
Data publikacji: 21.05.2012
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Informacja

 
Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz. U. 2011 nr 209 poz. 1243), Starostwo Powiatowe Lubinie zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego. Osoby trwale lub okresowo mające trudności w komunikowaniu się (osoby głuche lub głuchonieme) mogą skorzystać z pomocy w komunikowaniu się:

1. osobiście zgłaszając się w godzinach pracy starostwa od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00 do pokoju 7 (parter) lub pokoju 113 (I piętro)

2. za pomocą faksu – numer (076) 746-71-16

3. za pomocą poczty elektronicznej na adres: starostwo@powiat-lubin.pl

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Kacper Snowyda

 Rejestr zmian dokumentu
13.03.2014 Edycja dokumentu (Magdalena Śliwa)