[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Incorrect syntax near the keyword 'ORDER'.

q = SELECT * FROM menu_przedmiotowe WHERE blokada = '0' and fk_id_mp = ORDER BY kolej BIP Starostwo Powiatowe w Lubinie - Dokument
Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie

Dokument jest niedostępny.