Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 19 lutego 2009 roku nr 976 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego w Rudnej.
Data publikacji: 24.02.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 24.02.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CLXXIV/976/2009

ZARZĄD POWIATU W LUBINIE

z dnia 19 lutego 2009 r.

 

 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały  Rady Powiatu w Lubinie w sprawie  zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego w Rudnej.

 

Na podstawie art. 32  ust. 2 pkt 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz.1592;  z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271;  Nr 200, poz. 1688;  Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i
Nr 167, poz. 1759,z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458
) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1. Pozytywnie  opiniuje  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Lubinie  w  sprawie  zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego w Rudnej.

2. Przekazuje  projekt  uchwały  do  Rady  Powiatu  w  Lubinie.

 

§ 2

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem podjęcia.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
20.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)