Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Menu przedmiotowe
  Organizacje Pozarządowe /  Konsultacje
Tytuł dokumentu: Wynik konsultacji w sprawie "PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU LUBIŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2012 ROK"
Data publikacji: 25.10.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 25.10.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Informacja

 
Załączniki

-
  Wynik konsultacji.pdf
(2.39 MB)


Osoba odpowiedzialna za treść Barbara Danek
Osoba wprowadzająca dokument Marta Sobotkiewcz

Rejestr zmian dokumentu
25.10.2011 Utworzenie dokumentu. (Marta Sobotkiewcz)