Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Menu przedmiotowe
  Organizacje Pozarządowe /  Konsultacje
Tytuł dokumentu: Konsultacje "PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU LUBIŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMINIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2012 ROK
Data publikacji: 21.09.2011
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Informacja

 

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
działające na terenie Powiatu Lubińskiego

 

Informuję, o rozpoczęciu konsultacji dotyczących „PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU LUBIŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY 0 DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2012 ROK".

 

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa ww. ustawie, w sprawie poddanej konsultacji. Przedstawiony projekt programu jest wersja robocza, który po uwzględnieniu propozycji może ulec zmianie, dotyczy to w szczególności zadań priorytetowych do realizacji w 2012 r.

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od dnia 28 września 2011 r. do dnia 11 października 2011 r.

 

Prosimy o przekazywanie swoich opinii i propozycji zgodnie z załączonym wzorem wniosku (z dopiskiem: ,,Konsultacje do programu współpracy na 2012 na adres : Starostwo Powiatowe w Lubinie, ul Jana Kilińskigo 12 b, 59-300 Lubin lub na adres e-mail b.danek@powiat­lubin.pl


Załączniki

-
  Informacja.pdf
(721.23 KB)

-
  Formularz zgłaszania uwag.pdf
(342.08 KB)

-
  Program współpracy na rok 2012.pdf
(239.46 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Kacper Snowyda

 Rejestr zmian dokumentu
30.09.2011 Dodano załącznik "-" (Kacper Snowyda)