Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 30 sierpnia 2011 r. nr 256 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie za pierwsze półrocze 2011 roku
Data publikacji: 31.08.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 30.08.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała

 

UCHWAŁA NR LV/256/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

  

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie za pierwsze półrocze 2011 roku.

  

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 oraz art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. t.j. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) i art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz uchwały Nr XII/106/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu  i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego zespołu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze, Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie za pierwsze półrocze 2011 roku, stanowiącą załącznik do uchwały.

 

§ 2

 

Przekazuje informację do Rady Powiatu w Lubinie oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej  we Wrocławiu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubinie.

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej  w terminie do dnia 31 sierpnia 2011 roku informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)